CRS Parts 101: Harness Buckle

According to the ECE R44 / 04 Standard, buckle is a quick-release device which enables the child to be held by the restraint or the restraint by the structure of the car and can be quickly opened. The buckle may incorporate the adjusting device. In other words, buckle is a device where harness system connects … Continue reading CRS Parts 101: Harness Buckle

CRS Parts 101: Pengancing Tali Keledar

Mengikut piawaian UNECE R44/04, kancing keselamatan adalah alat pelepasan-pantas yang membolehkan tali keledar memegang kanak-kanak sama ada pada kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) atau tali keledar pada struktur kereta dan ianya perlu boleh dibuka dengan cepat. Kancing keselamatan mungkin digabungkan dengan pelaras tali keledar. Dengan kata lain, kancing keselamatan adalah sebuah alat di … Continue reading CRS Parts 101: Pengancing Tali Keledar

ECE R44/04: Tali Keledar CRS

Tali keledar kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) bersama-sama dengan pengancingnya membentuk sistem keledar yang merupakan bahagian penting dalam sebuah CRS. Mengikut UNECE R44/04, tali keledar perlu direka dengan ciri-ciri berikut dan melalui ujian-ujian tertentu sebelum sebuah CRS dapat diluluskan: Untuk CRS kumpulan 0, 0+ & I, lebar minimum tali adalah 25 mm. Untuk … Continue reading ECE R44/04: Tali Keledar CRS

ECE R44/04: CRS Harness Straps

Together with the buckle, the straps make up the harnessing system which is the most important part of a safety seat or also called a child restraint system, CRS. According to¬†UNECE R44/04, harness straps should have below features and went through stipulated tests before it can be approved: Minimum width of the strap for group … Continue reading ECE R44/04: CRS Harness Straps