Blog

Penyeliaan Tayar

Tahukah anda antara bahagian yang paling penting untuk sebuah kereta? Tayar! Tayar kereta adalah permukaan yang pertama bersentuhan di antara kenderaan dengan permukaan jalan. Jadi, memastikan keadaan tayar kenderaan kita sentiasa dalam keadaan optimum adalah sangat penting untuk menjamin keselamatan pemanduan setiap masa. Ada beberapa perkara asas yang perlu sentiasa kita pastikan supaya tayar kenderaan … Continue reading Penyeliaan Tayar

Advertisements

Kesalahan Penggunaan ‘Lock-Off’

Pengunci tali pinggang keledar atau lock-off merupakan satu mekanisma terbina dalam pada kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) yang sama fungsinya seperti klip pengunci (locking clip) - mengunci tali pinggang keledar kereta pada panjang yang tetap supaya pemasangan CRS sentiasa pada kedudukan yang betul sebagai persediaan sebelum perlanggaran. Jika sesebuah CRS tidak dipasang dan … Continue reading Kesalahan Penggunaan ‘Lock-Off’

List of Compatibility Issues Between CRS and Vehicles

This is a list of incompatible combination between a child restraint system (CRS) and vehicle. The CRS or vehicles in this list does not mean they are poorly designed or constructed, but rather the fitting between the two does not match. This list serves only as a guide for parents looking for a CRS that … Continue reading List of Compatibility Issues Between CRS and Vehicles

Tali Pinggang 2-Penjuru dan 3-Penjuru

Tali pinggang 2-penjuru? Tali pinggang 3-penjuru? Apa tu??! kenapa ianya penting untuk saya tahu? Mungkin anda masih tidak tahu apa perbezaan antara jenis tali pinggang keledar ini. Tali pinggang 2-penjuru dipasangkan di kereta pada dua bahagian kiri dan kanan bahagian pinggang (seperti dalam gambar). Ianya biasa berada di tempat duduk penumpang bahagian tengah dalam kereta-kereta … Continue reading Tali Pinggang 2-Penjuru dan 3-Penjuru

Manual Pemilik Kenderaan

Dalam segmen CRS Installation Tips hari ini, kami akan berkongsi dengan anda tentang kepentingan membaca MANUAL PEMILIK KENDERAAN anda. Pemasangan kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) biasanya akan diterangkan di dalam satu bab khas dalam manual kenderaan. Di dalam bahagian ini, jenis kerusi keselamatan dan kedudukan pemasangan yang sesuai akan diberitahu dengan jelas. Bagaimana membaca manual … Continue reading Manual Pemilik Kenderaan

Vehicle Owner’s Manual

Our CRS Installation Tips today will cover the importance of reading your VEHICLE OWNER'S MANUAL. Child restraint system (CRS) installation will usually be covered under one whole chapter in your vehicle manual. Under this section, the type of restraints suitable and the positioning of installation will be clearly advised. So how do you find information … Continue reading Vehicle Owner’s Manual

VEHICLE MAINTENANCE: WIPER CHANGE

Did you notice any of these signs made by your vehicle wiper blades? ✔️ Skipping ✔️ Streaking ✔️ Splitting ✔️ Squeaking Then, it’s time to change your wiper blades if they are! Because ensuring your vision is clear while driving is very important! Safety first. Untuk membaca artikel ini di dalam Bahasa Melayu, sila klik … Continue reading VEHICLE MAINTENANCE: WIPER CHANGE

VEHICLE MAINTENANCE: MENUKAR PENGELAP CERMIN KERETA

Adakah terdapat mana-mana tanda berikut dibuat oleh pengelap cermin kereta anda? ✔️ 'Meloncat-loncat' ✔️ Bercoret ✔️ Terpecah ✔️ Berdecit Jika begitu, tibalah masa untuk anda menukar pengelap cermin kereta anda! Kerana memastikan penglihatan anda jelas ketika memandu adalah amat penting! Utamakan keselamatan. To read this article in English, please click here.