CAR SEAT PARTS 101 – LABEL PEMASANGAN PADA CRS BERPIAWAIAN ECE

Setiap kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) perlu mempunyai label pemasangan yang jelas di atas CRS itu sendiri. Ia bagi memudahkan ibubapa merujuk dengan pantas selain menggunakan buku panduan yang datang bersama-sama CRS. Bagi CRS yang boleh digunakan dalam orientasi hadap-belakang, ia wajib mempunyai label amaran pemasangan pada lokasi yang mempunyai beg udara (seperti … Continue reading CAR SEAT PARTS 101 – LABEL PEMASANGAN PADA CRS BERPIAWAIAN ECE

Advertisements

CAR SEAT PARTS 101 – KLIP PENGUNCI

Klip pengunci digunakan dalam pemasangan kerusi kanak-kanak (child restraint system, CRS) yang dipasang dengan tali pinggang keledar. Ia berfungsi untuk mengunci tali keledar agar pemasangan CRS tidak melonggar semasa dalam keadaan pemanduan seharian.Ia diperlukan apabila retraktor tali pinggang keledar kenderaan anda adalah dari jenis retraktor penguncian kecemasan (emergency locking retractor, ELR. Sila rujuk di sini … Continue reading CAR SEAT PARTS 101 – KLIP PENGUNCI

CAR SEAT PARTS 101: BELT GUIDE

Click here if you wish to read in Malay. One of the error that is frequently made among parents using a highback booster as their child restraint system (CRS) is not fitting the seat belt to the child to get the correct belt positioning. Belt guide is part of CRS which helps to position the … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: BELT GUIDE

CAR SEAT PARTS 101: PEMANDU LALUAN TALI KELEDAR

Klik di sini jika anda ingin membaca artikel dalam bahasa Inggeris. Salah satu kesilapan yang seringkali dilakukan oleh ibu bapa yang menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) jenis booster berpenyandar adalah tidak menyedang tali pinggang keledar pada anak untuk mendapatkan posisi kedudukan tali pinggang keledar yang betul. Pemandu laluan tali keledar adalah sebahagian … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: PEMANDU LALUAN TALI KELEDAR

Car Seat Parts 101: Klip Dada

Chest clip atau 'klip dada' adalah klip yang terdiri daripada dua bahagian yang diklipkan bersama dan digunakan untuk memegang dua tali keledar anak supaya ia kekal berada di atas bahu dan dada anak semasa dalam perjalanan. Kebanyakan kanak-kanak pada umur tertentu akan sentiasa cuba untuk mengeluarkan diri dari dibelenggu tali keledar dengan mengeluarkan tangan mereka. … Continue reading Car Seat Parts 101: Klip Dada

Car Seat Parts 101: Chest Clip

Chest clip or also known as 'retainer clip' is a two-part clip that is used to buckle the two harness straps together so it stays on the shoulder and chest of a child during a journey. Most children at a certain level of development will want to 'escape' from being retained in a harness by … Continue reading Car Seat Parts 101: Chest Clip

Car Seat Parts 101: Shoulder Pads

Ini adalah bahagian pada kerusi keselamatan kanak-kanak yang paling dikenali ibubapa kerana ia agak mudah dilihat dan dikenalpasti. Shoulder pads atau 'pad bahu' adalah alas pada tali keledar kanak-kanak. Ia melindungi leher kanak-kanak terutamanya bayi dari terkena bibir tali keledar yang agak kasar. Sesetengah pad bahu ini mempunyai permukaan bawah antigelincir yang dapat memberi cengkaman … Continue reading Car Seat Parts 101: Shoulder Pads