CAR SEAT PARTS 101: LABEL PEMASANGAN PADA CRS BERPIAWAIAN ECE

Setiap kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) perlu mempunyai label pemasangan yang jelas di atas CRS itu sendiri. Ia bagi memudahkan ibubapa merujuk dengan pantas selain menggunakan buku panduan yang datang bersama-sama CRS. Bagi CRS yang boleh digunakan dalam orientasi hadap-belakang, ia wajib mempunyai label amaran pemasangan pada lokasi yang mempunyai beg udara (seperti … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: LABEL PEMASANGAN PADA CRS BERPIAWAIAN ECE

Advertisements

CAR SEAT PARTS 101: KLIP PENGUNCI

Klip pengunci diperlukan apabila retraktor tali pinggang keledar kenderaan anda adalah dari jenis retraktor penguncian kecemasan (emergency locking retractor, ELR. Sila rujuk di sini http://bit.ly/2RuF57A). Ada dua situasi di mana klip pengunci TIDAK DIPERLUKAN: 1. CRS mempunyai mekanisma penguncian yang terbina bersama-samanya, ATAU2. Retraktor tali pinggang keledar kenderaan boleh dikunci (jenis retraktor penguncian automatik, ALR … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: KLIP PENGUNCI

CAR SEAT PARTS 101: BELT GUIDE

One of the error that is frequently made among parents using a highback booster as their child restraint system (CRS) is not fitting the seat belt to the child to get the correct belt positioning. Belt guide is part of CRS which helps to position the seat belt properly on the child's body. There are … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: BELT GUIDE

CAR SEAT PARTS 101: PEMANDU LALUAN TALI KELEDAR

Salah satu kesilapan yang seringkali dilakukan oleh ibu bapa yang menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) jenis booster berpenyandar adalah tidak menyedang tali pinggang keledar pada anak untuk mendapatkan posisi kedudukan tali pinggang keledar yang betul. Pemandu laluan tali keledar adalah sebahagian daripada CRS yang membantu meletakkan tali keledar ke kedudukan betul ketika … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: PEMANDU LALUAN TALI KELEDAR

CRS Parts 101: Klip Dada

Chest clip atau 'klip dada' adalah klip yang terdiri daripada dua bahagian yang diklipkan bersama dan digunakan untuk memegang dua tali keledar anak supaya ia kekal berada di atas bahu dan dada anak semasa dalam perjalanan. Ia boleh ditemui pada kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) berpiawaian dari Amerika Syarikat (FMVSS 213). Kebanyakan kanak-kanak … Continue reading CRS Parts 101: Klip Dada

CRS Parts 101: Chest Clip

Chest clip or also known as 'retainer clip' is a two-part clip that is used to buckle the two harness straps together so it stays on the shoulder and chest of a child during a journey. It can be found on an FMVSS approved safety seat (child restraint system, CRS). Most children at a certain … Continue reading CRS Parts 101: Chest Clip

CRS Parts 101: Pelapik Tali Keledar

Ini adalah bahagian pada kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) yang paling dikenali ibubapa kerana ia agak mudah dilihat dan dikenalpasti. Pelapik tali keledar adalah alas pada tali keledar kanak-kanak. Ia melindungi leher kanak-kanak terutamanya bayi dari terkena tepi tali keledar yang agak kasar. Sesetengah pelapik tali keledar ini mempunyai permukaan bawah anti-gelincir yang … Continue reading CRS Parts 101: Pelapik Tali Keledar